Ve městě

Web pro podporu schopnosti změnit životní způsob obyvatelů měst. Projekty komunální rekreace a trávení volného času ve městě. Aktivní ovlivňování životního způsobu obyvatelů měst. Odraz životního způsobu společnosti v kvalitě života jedince a vliv na jeho zdraví.

www.vemeste.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com