Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí. 

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí. 

Jako výzkumní pracovníci a studenti se v rámci odborných projektů, disertačních a diplomových prací věnujeme výzkumu nadání a podílíme se na řešení konkrétních problémů nadaných dětí, poskytujeme psychologické poradenství těmto dětem, jejich rodičům i učitelům a vedeme odborné semináře k dané problematice.

www.nadanedeti.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com