Města vzdělávání

Cílem projektu Města vzdělávání je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání ve vybraných regionech a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu.

Projekt není zaměřen pouze na klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu. Zahrnuje tedy široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit působí – školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.

www.mestavzdelavani.eduin.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com