Rosteme s knihou

Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice.

Vznik projektu s názvem „Rosteme s knihou“ zaměřeného na zvyšování čtenářské gramotnosti vyplývá ze zodpovědnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, který se významně podílí na spoluvytváření české knižní kultury.

Alarmující výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí, jež dokazují výrazný pokles zájmu mládeže o četbu a knihy, nás vedou k aktivnímu řešení situace s ohledem na negativní celospolečenské důsledky, které by ignorance problému literární negramotnosti mohla způsobit.

Kampaň Rosteme s knihou si klade za cíl prostřednictvím řady aktivit z oblasti literárních a čtenářských soutěží, anket, knižních výstav, besed s autory, literárně-výtvarných dílen, workshopů i www stránek oslovovat zejména předškolní a školní mládež a rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti.

Webové stránky kampaně

ROSŤA - web pro dospělé

Rodič, učitel, knihovník a další zájemci zde najdou trochu teorie o čtenářství, inspirace, pozvánky na literární akce, knihy doporučené i jejich široký výběr či informace o tom, jak to dělají jinde, a mnoho dalších aktualit a zajímavostí. 

ROSTÍK www.rostik.cz

Tyto stránky, to je zábava, soutěže a hry, kde je hlavním účinkujícím kniha. Ověř si, jak moc tě knihy zajímají, co o nich víš nebo si jen tak hraj a uvidíš, co tě bude zajímat. 
Knihy si můžeš i poslechnout. Rostík je hlavně zábava, jen s kapkou poučení.

www.rostemesknihou.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com