SOS dětské vesničky

Naším cílem je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE – SOS dětské vesničky, služby pro pěstouny

Poskytujeme komplexní servis služeb pěstounským rodinám. Jedná se  o služby poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální, odlehčovací. Pokud chce pěstoun vykonávat pěstounskou péči v SOS dětské vesničce, k již uvedené podpoře od nás získá navíc k dispozici rodinný dům se zvýhodněným (dotovaným) nájemným. Zde pěstoun s dětmi bydlí na základě nájemní smlouvy, která obsahuje specifikaci další podpory. V České republice provozujeme tři SOS dětské vesničky s celkovým počtem 31 rodinných domů.

Pěstouni mají do své péče soudně svěřeny děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Díky naší podpoře mohou být do pěstounských rodin ve vesničkách umisťovány velké sourozenecké skupiny, které tak mají možnost vyrůstat v rodinném prostředí s jednou (v případě maminky pěstounky) či dvěma hlavními pečujícími osobami (v případě manželského páru).

V rámci kontaktu s původní rodinou dítěte nabízíme doprovázení, asistované styky včetně zázemí a následné péče s celým rodinným systémem, čímž napomáháme zdravému psychickému vývoji dítěte.

PREVENTIVNÍ PÉČE – SOS Kompas, SOS Kajuta

Poskytujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokáží řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít odebrání dítěte.

OKAMŽITÁ POMOC – SOS Sluníčko

SOS Sluníčko je naším zařízením s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc (ZDVOP). SOS Sluníčko pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat a také dětem zanedbávaným nebo týraným.

NÁSLEDNÁ PÉČE – SOS Kormidlo a SOS Kotva

V programech následné péče připravujeme studující z pěstounských rodin na budoucí samostatný život.

www.sos-vesnicky.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com