Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která osmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

www.celeceskoctedetem.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com