E-Bezpečí

Úkolem projektu E-Bezpečí je identifikovat a analyzovat nebezpečné komunikační praktiky vázané na elektronickou komunikaci, které v současnosti negativním způsobem působí na mladou generaci (zejména 6-15 let). Školou povinná mládež je díky omezené osvětě a nízkému rozvoji mediální/komunikační výchovy (a mediální/komunikační gramotnosti) na základních školách (v souvislosti se zaváděním nové školské reformy) každodenně vystavena negativnímu vlivu masy informací, aniž by měla schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představuje např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod.

Dalším úkolem projektu je systematizovat získané informace a zveřejnit je prostřednictvím internetového portálu, který bude využíván učiteli a studenty učitelských oborů a který bude sloužit osvětě a prevenci před těmito patologickými jevy v oblasti využívání online médií (zejména internet). Velmi důležitým úkolem projektu je rovněž poskytnout studentům a učitelům cenný zdroj informací, které mohou využít ve vlastní praxi a které budou pozitivně působit na rozvoj informační a mediální gramotnosti dětí.

Projekt byl v letech 2008-2009 podporován Grantovou agenturou České republiky(GAČR). Projekt je podporován Statutárním městem Olomouc

Chcete vědět o problematice rizikové virtuální komunikace více? Přečtěte si článek Proč vlastně E-Bezpečí.

Projekt v roce 2009 získal 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR.

 

Za řešitelský tým

dr. Kamil Kopecký, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

kamil.kopecky@upol.cz

 

www.cms.e-bezpeci.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com