Nadace Naše dítě

Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Po deset let, do konce roku 2004, se nadace zaměřovala především na zajišťování zázemí včetně finanční podpory pro celostátní Linku bezpečí, Internetovou linku, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. 

Nadace pomáhá formou finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílí se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie.

Nadace nepříjímá finanční prostředky od státu a je na něm proto zcela nezávislá.

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

www.nasedite.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com