Česko mluví o vzdělávání

Kampaň, která probíhala od ledna do června 2013, vytvořila příležitosti pro veřejnou diskusi o vzdělávání v České republice. Smyslem kampaně bylo podpořit zpřesnění cílů vzdělávání v ČR a větší stabilitu vzdělávací politiky tak, aby se neměnila s každým novým ministrem či ministryní školství. Během kampaně probíhali nejrůznější typy akcí (kulaté stoly, workshopy, open akce, informační kampaně atd.) určené různým cílovým skupinám (veřejnost, odborníci, vzdělavatelé, politici atd.). Vrcholem kampaně bude doporučení vhodných opatření komunikované s politiky a MŠMT.

www.ceskomluvi.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com