Sdružení TEREZA

V roce 1979 se začala parta vysokoškoláků podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. V chatě v Prokopském údolí v Praze 5 založili svoji  TERÉnní ZÁkladnu - neboli TEREZU. TEREZA tehdy pro mnohé představovala „malý ostrůvek svobody“ v jinak tolik nesvobodné době. Mnohé se samozřejmě změnilo po listopadu 1989. V roce 1996 byla TEREZA zaregistrována jako samostatné občanské sdružení.

Ekologická výchova dětí

Od počátku 90. let se TEREZA začala zaměřovat na učitele a žáky a začala vytvářet ekologické programy pro školy z celé republiky.

Programy se snaží o to, aby děti porozuměly přírodě, vytvořily si k ní vztah a aktivně jednaly ve prospěch dlouhodobé ochrany životního prostředí. Děti se učí vlastním konáním, rozvíjí kritické myšení, své individuální schopnosti i týmovou splupráci. Materiály a metodiky k programům se stávají inspirací stovkám učitelů pro účinnější a radostnější výuku.

Vzdělávací programy pro žáky

Mezi první celorepublikové projekty patřily Modré z nebe, Kyselý déšť, Ozón a Lišejníky. V letech 1994 - 2012 organizovala TEREZA v Prokopském údolí venkovní výukové programy pro žáky pražských základních škol vedené jejímy lekotry. Od roku 2000 koordinovala např. programy Přes tři schody do života, Všeho s mírou, Cesta za předky, Energie, Živá voda pro obec, nebo Internet spojuje generace.

Důležitým datem se stalo 9. září 1999, kdy se TEREZA za spolupráce s MČ Praha 1  přestěhovála do nového domu v Haštalské ulici. Prostory umožnily zvát školáky na výukové éprogramy jako Výroba ručního papíru, Krteček, S užovkou v..., a pořádat školení a semináře.

Současné směřování TEREZY

Zatímco 90. léta byla ve znamení velkého rozvoje., ale také hledání, od roku 2000 se TEREZA soustřeďuje na zkvalitňování programů. Postupně zredukovala jejich pročet a zaměřila se na realizaci tří dlouhodobých programů s mezinárodním rozměrem: GLOBE (od 1995), Ekoškola (od 2006), a Les ve škole (od 2007), nově BADATELÉ. 

V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje výše jmenované mezinárodní programy. V rámci programu GLOBE probíhá spolupráce s americkou NASA. V národním měřítku získala pro svoji činnost záštitu a podporu ministerstev MŠMT a MŽP  a je respektovanou vzdělávací insttitucí.

TEREZÍ aktivity pro veřejnost 

Již v roce 1991 pořádala u přiležitosti oslav Dne Země první festival v Prokopském údolí pro veřejnost, kde se děti formou zážitkových aktivit a her dovídají zajímavosti z ekologie, historie, lidových tradic apod. Od té doby uspořádala TEREZA desítky podobných akcí vztahujících se k nejrůznějším příležitostem.

Od roku 2012 pořádá TERZEA unikátní projekt 3xR: Redukuj/ Renovuj / Recykluj, během kterého čeští designéři vytváří nábytek "z odpadu". Projekt vzbuzuje diskuzi nad tématy zkracování životního cyklu výrobků a možnostmi redukování odpadů a znovuvyužívání materiálů.

V současné době TEREZA uvádí webový portál jdeteven.cz, který je určen rodičům a prarodičům a vysvětluje, proč se při pobytu venku děti naučí více a budou v životě úspěšnější. Obsahuje zásobník aktivit a her na ven i tipy na zajímavá místa a události.

www.terezanet.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com