Co umím?

Co je to Co umím?

  • Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí
  • Propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu
  • Hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo
  • Zaměřuje se na silné stránky dítěte
  • Je významným motivačním nástrojem
  • Podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte
  • Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle
  • Umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života

www.coumim.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com