APERIO

Posláním občanského sdružení APERIO je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

www.aperio.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com