Rizika internetu a komunikačních technologií

Občanské sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií (alias Nebuď oběť!) se zaměřuje na preventivní osvětu žáků základních škol, pedagogů a rodičů v problematice nebezpečného užívání Internetu a komunikačních technologií. Varuje před možným zneužitím osobních údajů a seznamuje s novými fenomény kyberprostoru, jakými jsou například sexting, grooming, phishing, happy slapping. Věnujeme se natáčení videoklipů, tvorbě komixů a vzdělávacích programů, realizaci přednášek a mezinárodně kooperačních projektů.

Virtuální svět a jeho rizika

Když pouštíme naše dítě ven za kamarády dovádět a poznávat svět, nezapomeneme jej vyprovodit se slovy: „Dávej na sebe pozor!“. Avšak život dnešních dětí se stále více soustřeďuje okolo mobilů, počítačů a internetu. Tyto moderní technologie se nejčastěji využívají ke komunikaci, navazování nových vztahů, hraní. Tento jev je samozřejmě přirozený, ale jako u všech činností platí, že všeho moc škodí. Výzkumu chování dětí na internetu se věnujeme v samostatné a obšírné kapitole. Děti jsou při nesprávném používání komunikačních technologií vystaveny nemalé hrozbě. Snad právě proto bychom měli svá upozornění směřovat nejen na dítě, které vychází do ulic, ale zasedá za počítač a otevírá brány internetu. Bezpečí domova může být pouze domnělé, a o to víc zrádné. I když internet není ulice, jeho virtuální svět se může velice snadno stát reálnou hrozbou, s pouhou pobídkou „Dávej na sebe pozor“ si již nevystačíme. Pojďme se blíže seznámit s riziky, jež čekají na naše děti při používání internetu. K základním rizikům řadíme závislost na internetu, Bullying (šikana), Pharming (nasazování), Grooming (krášlení), Phishing (lovení na udici).

Informativní seminář "Bezpečný internet"

Vážení přátelé!

Občanské sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií alias Nebuď obět! pořádá v rámci boje proti nástrahám nových komunikačních technologií informativní seminář s názvem "Bezpečný internet". Seminář je určen všem, kteří se chtějí na vlnách internetu pohybovat bezpečně. Je zaměřen preventivně, především na ochranu rodičů a jejich dětí tak, aby se nestali oběťmi dnešní doby a mohli bezpečně využívat moderní komunikační technologie. Seznámíme Vás s různými formami nebezpečí, které na Vás na internetu číhá, ale především Vás budeme informovat, jak se tomuto nebezpečí aktivně bránit.

Termíny dle dohody.

Váš tým Nebuď oběť!

nebudobet@email.cz

www.nebudobet.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com