Hra a její význam pro vaše dítě

Téma:
Dětství je životním obdobím téměř zcela věnovaným hrám a hraní, na které mnozí z nás vzpomínají s notnou dávkou nostalgie. Z pohledu dítěte však hra není jen oddych a zábava, ale svým způsobem vážná věc.

K čemu slouží hra

Hra je pro děti jednou z nejdůležitějších činností vůbec. Prostřednictvím ní poznává samo sebe i svět kolem a vytváří si základy, na kterých bude stavět po celý svůj pozdější život. Hraní je tak klíčem k rozvoji dětského vnímání, poznávání a k osvojení si správných modelů chování. Díky hře si dítě vyzkouší řešení nejrůznějších problémů a situací, na které může později narazit. Hra tak úzce souvisí s procesem učení a je jedním ze základních prostředků výchovy. Má vliv i na utváření citového pouta, a tím tvoří základnu pro veškeré příští mezilidské vztahy. Abychom lépe pochopili její význam v životě našeho dítěte, bývá dětskými psychology často přirovnávána k práci a zaměstnání dospělých. Pro dítě je její role naprosto srovnatelná: je to způsob seberealizace, prostředek rozvoje osobnosti a zároveň zdroj sebehodnocení.

Význam hry v raném dětství

Na hru lze pohlížet i biologicky. Mozek dítěte totiž není po narození ještě zcela vyvinutý. Jeho nervové buňky, tzv. neurony, si musí nejprve mezi sebou vybudovat mnohačetná spojení, kterým se říká synapse. Pro jejich tvorbu je klíčové právě hraní. Reakce nerovového systému na vnější podněty a jejich opakování je tak nevyhnutnou podmínkou pro jeho úspěšný rozvoj. Úkolem rodičů je poskytnout dítěti právě dostatek těchto stimulů a impulsů, bez kterých hrozí, že v jeho vývoji dojde k opoždění, které se mu v extrémních případech už nikdy nemusí podařit zcela dohnat.

Paleta dětských her

Definovat dětskou hru nebo ji v životě dítěte jasně oddělit od jiných činností je poměrně složité. Hraní lze totiž spojit i s přebalováním, krmením nebo koupáním, jak vám ukážeme v dalších článcích. Můžeme ale rozlišit jednotlivé typy her.

Některé slouží k procvičování neboli nácviku určitých dovedností, ať už se zaměřují na rozvoj pohybového aparátu nebo naopak intelektu. Jednotlivými činnostmi tak zlepšujeme celkovou pohyblivost dětí, jejich jemnou motoriku nebo například orientaci v prostoru, zrakové a sluchové vnímání nebo paměť. Právě sem lze zařadit i nejrůznější slovní hry, říkanky a tak podobně.

Kouzelné "jako"

Starší děti zase ve svých hrách často využívají kouzlené "jako". Díky rozvinutější fantazii si představují, že nějaký předmět je vlastně něco úplně jiného, nebo že si hrají s někým dalším, i když ve skutečnosti nalévají imaginární čaj do plastového hrníčku jenom svým vlastním představám.

Posledním typem her jsou pak takové, které mají jasná pravidla. U malých dětí pochopitelně tento druh her nenajdeme, případně pouze ve velmi rozvolněné podobě. Nicméně pravidla ve hře učí děti mnoha podstatným věcem: respektu k druhým, podřízení svých vlastních zájmů a vůle nějakému společnému cíli a v neposlední řadě vzájemné komunikaci.

Hodnocení: 
5
Průměr: 5 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com