Ilona Špaňhelová

Agresivita dětí

Každý z nás se s ní už v životě setkal, ať už to bylo u dětí ve vztahu k jejich vrstevníkům, u dospívajících třeba v souvislosti s ničením majetku nebo u dospělých ve vztahu ke zvířatům, ale třeba i mezi zvířaty samotnými. Agresivita není vrozenou vlastností ani u lidí, ani u zvířat, výchovou ji lze stejně dobře rozvinout, jako potlačit.
Téma:

Jak začlenit dítě do kolektivu

Každé dítě už od narození žije v určitém kolektivu. Nejdříve je to rodina, která dává dítěti vše, co potřebuje. Později se dostává dítě do kolektivu širší rodiny – babičky, dědové, strýcové, tety …
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com