Mezinárodní program GLOBE

GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce.

Doporučený věk žáků: 2. stupeň ZŠ a SŠ

V okolí své školy žáci sledují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu vody v tocích a nádržích, zkoumají vlastnosti půdy, mapují druhy lesních porostů a pozorují změny v přírodě v průběhu roku. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze na www.globe.gov , kde jejich další odborné zpracování garantuje NASA. Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti. Výzkumné metody a výsledky vlastního bádání žáci dále využívají k vyhledávání a aktivnímu řešení problémů životního prostředí ve svém okolí. Tak se stávají skutečnými znalci životního prostředí ve svém okolí a přispívají ke zlepšení jeho kvality. 

Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření a činností ze sady připravených protokolů.

wwwglobe.terezanet.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com