Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky je občanským sdružením, sdružující fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy. Společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v České republice.

Asociace školních sportovních klubů České republiky

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com