Česká škola

Internetový portál Česká škola je zaměřen na základní a střední školství, jejími čtenáři jsou především učitelé, školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá. V roce 2009 prošel portál technologickou obměnou a postupně jsou na něm zprovozňovány nové služby Web 2.0. Česká škola je od spuštění v roce 2001 spojena s partnerským portálem Učitelské listy. Česká škola se kromě zpravodajství z resortu zaměřuje na využití ICT ve výuce, zatímco Učitelské listy se zaměřuje na odbornou pedagogickou tématiku.

Česká škola jako nezávislý školský zpravodajský portál publikuje články i k ožehavým školským tématům, jako je nová maturita nebo přijímací řízení a umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů (diskusní pravidla). Mezi autory jsou i pedagogové, kteří zveřejňují své praktické zkušenosti, jak zlepšit výuku v konkrétních předmětech - ať za pomoci informačních technologií, tak i bez nich.

V tématické zprávě České školní inspekce Úroveň ICT v základních školách v ČR ze září 2009 byl v průzkumu postojů pedagogů 463 základních škol z celé ČR označen portál Česká škola jako nejvíce navštěvovaný s podílem 38 procent dotazovaných s výrazným náskokem před oficiálními portály resortu MŠMT. Podle dlouhodobých statistik má portál Česká škola přes 20 000 pravidelných čtenářů, převážně z řad pedagogů.

www.ceskaskola.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com