Michaela Peterková

Děti – výchova k sebevědomí

Člověk se rodí s potenciálem stát se zdravě sebevědomým jedincem, ale určitě se nerodí sebevědomý. Spíš právě naopak – člověk je jako novorozeně a dlouho i jako dítě slabší a méně schopný než dospělí pečovatelé (pro zjednodušení budeme dále používat pojem "rodiče", ačkoli je jasné, že ne všechny děti jsou vychovávány svými rodiči). Malý člověk je, pokud jde o sebedůvěru, do velké míry závislý na tom, čím jej rodiče vybaví. Načerpat zdravou sebedůvěru přirozeným vývojem v dětství je také nejjednodušší cesta, jak si věřit a jak být sebevědomý. Bohužel, takové štěstí má jen zlomek dětí. Naprostá většina z nás překračuje práh dospělosti a samostatnosti se sebedůvěrou více či méně podraženou. Kdo své děti vybaví do života zdravým sebevědomím, udělá pro ně mnohem víc, než zmůžou všelijaké kroužky, "rozvíjející" hračky, multivitamíny a dovolené u moře dohromady.
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com