Bátor Tábor

V milující rodině představuje dítě jednu z nejdůležitějších hodnot. Je-li u dítěte diagnostikována vážná choroba, dřívější život rodiny je najednou vzhůru nohama. Radosti, které se dosud jevily jako každodenní, se z všedních dnů vytrácejí. Do popředí se dostávají úzkost, strach a bolest. V takovéto životní situaci je narušen tělesný a duševní vývoj dítěte, dochází k přerušení kontaktu s jeho vrstevníky, kamarádi mu jen těžko rozumějí. Přijmout a přemoci nemoc je mnohem snazší, pohybuje-li se člověk v chápajícím, veselém a milujícím prostředí, kde jsou jeho úzkosti spojené s  nemocí vyslyšeny a uvolněny. A právě o tom je Bátor Tábor (Tábor Odvahy).   

Bátor Tábor, založený v roce 2001, nabízí komplexní terapeutické rekreační programy dětem, které jsou léčeny s nádorovým onemocněním, diabetem, chronickým zánětem kloubů či hemofilií, a jejich rodinám. Organizujeme pro ně bezplatné programy ve formě letních dětských táborů nebo víkendových rodinných či sourozeneckých táborů, které se konají na jaře a na podzim.

Každý rok se v našich turnusech nabízí 1000 táborníkům možnost vyzkoušet si aktivity, kterých se v důsledku své nemoci jinde moc účastnit nemohou. Ať už jde o veslování, jízdu na koni, lukostřelbu, ruční práce, tanec, hudbu, sporty, hraní divadla či lanové centrum, podstatou každého programu je zajistit dětem pocit úspěchu. To vše má pozitivní vliv na jejich sebedůvěru a potažmo s tím i na jejich léčbu. V uplynulých 13 letech jsme u nás díky spolupráci s nemocnicemi přivítali již 6000 táborníků.

Za kouzlo Bátor Tábora vděčíme především neuvěřitelné energii našich dobrovolníků, kterým se na táboře říká cimborové (kámoši). K uskutečnění všech krásných táborových zážitků přispěla od roku 2001 desetidenní spoluúčast více jak 3200 cimborů. Mezi ně patří také dobrovolní zdravotničtí odborníci, kteří zajišťují bezpečnost dětí po dobu konání tábora.

Náš tábor se nachází poblíž městečka Hatvan, vzdáleného 60 km severně od hlavního města Maďarska Budapešti. Každá budova i dějiště jednotlivých programů v celém táborovém komplexu jsou přizpůsobeny nárokům chronicky nemocných dětí. Naše dětské domky umožňují ubytovat celkem 70 malých táborníků nebo 14 rodin a v naší jídelně můžeme najednou pohostit 160 lidí. Zdravotní péči pomáhá zajišťovat dobře vybavená lékařská budova s přátelskou atmosférou. Další naší chloubou jsou lanové centrum, jezero na veslování, stanoviště lukostřelby, fotbalové hřiště s umělým trávníkem a krytá sportovní hala.

Bátor Tábor je členem sdružení Serious Fun Children's Network které založil v roce 1988 oscarový herec Paul Newman. Tato mezinárodní unie táborů má po celém světě 16 členů pořádajících na základě metod zážitkové terapie tábory pro chronicky nemocné děti.

Z hlediska metod zážitkové terapie i přístupu k dětem je Bátor Tábor ve střední Evropě ojedinělou iniciativou. V současné době se z Bátor Tábora stalo rekreační centrum zážitkové terapie pro chronicky nemocné děti z celého středoevropského regionu. Naším cílem je i nadále to, aby se těchto dobrodružství, která dětem dodávají sílu, mohlo zúčastnit co nejvíce maďarských, slovenských, českých a polských táborníků a my mohli po celý rok na co nejvyšší úrovni zajišťovat bezplatné programy zážitkové terapie.

www.batortabor.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com