Institut pro podporu inovativního vzdělávání!

Náš institut vzniká jako platforma pro nové, inovativní proudy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu s našimi partnery pořádáme besedy a semináře o vzdělávání, určené nejširší veřejnosti a organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele. Chceme propojovat učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. V budoucnu chceme vybudovat databázi dostupné literatury a multimediálních zdrojů. Zakladatelem institutu je Pavel Kraemer, na jeho práci se podílí Tomáš Feřtek (Eduin), Mario Večerek (Škola života), Silvie Pýchová (SKAV), Ivan Smolka (Waldorfské lyceum), Jana Kočí (Škola Petrklíč) , Jiří Wald (Orbis Pictus PLAY), Tomáš Kuba (Škola Dobromysl), Jan Kysela (Eduforum), Kryštof Hajn (Waldorfská iniciativa Praha), Jiří Sadil (Montessori škola Duhovka) a další.

www.inovativnivzdelavani.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com