Klub mladých čtenářů Albatros

Největší projekt v České republice směřovaný k mladému čtenáři, do kterého je aktuálně zapojeno více než 2 500 základních škol. Projekt s tradicí od roku 1964, který šíří a podporuje kvalitní literaturu mezi žáky MŠ, ZŠ i studenty víceletých gymnázií.

Podporou Klubu mladých čtenářů Albatros školy získávají

  • spolehlivého a stabilního partnera v oblasti, který zajišťuje hodnotou literaturu pro děti
  • k vybraným knihám doplňkový metodický materiál (zejména pracovní listy) zdarma
  • ojedinělou možnost zapojit se do programu besed s autory, autorských čtení a do literárních soutěží o hodnotné ceny
  • posílení vědomí aktivní školy ze strany rodičovské veřejnosti – škola je vnímána jako aktivní, protože podporuje zájem dětí o čtení a hodnotnou literaturu a posiluje čtenářskou gramotnost svých žáků
  • možnost nákupu knih do Vaší školní knihovny za zvýhodněnou cenu (- 20 %)
  • členstvím v  Klubu mladých čtenářů Albatros se škola ani žáci nezavazují k žádným povinnostem

Jak Klub mladých čtenářů (KMČ) funguje?

V rámci školy působí na základě písemné dohody důvěrník, většinou učitel ČJ, učitel pečující o školní knihovnu, paní vychovatelka v družině, zkrátka člověk se vztahem ke knížkám a literatuře, který zajišťuje komunikaci s KMČ. Za tuto práci mu náleží odměna ve formě provize z prodaných knih.

Důvěrníkovi do školy zasíláme pravidelně – 5x ve školním roce -  nabídkové katalogy ALBATROS v takovém počtu, který si sám určí. V měsíci září katalog Albatros PODZIM, v listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO.

Nabídkové katalogy Albatros obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do patnácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 %).

Důvěrník ve škole zpracuje hromadnou objednávku. Objednané knihy jsou doručeny přímo do školy, kde je důvěrník předá žákům. Důvěrník od žáků vybere peníze a uhradí vystavenou fakturu.

Pro snadné zadání objednávky má důvěrník k dispozici moderní on-line objednávkový systém.

Balíky s knihami i katalogy jsou doručovány zdarma, škola ani důvěrník neplatí poštovné.

www.kmc.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com