Extra třída

Program pro všechny školy v ČR. Žáci 7.-9. tříd těchto škol mají možnost získat grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu, který obohatí život místní komunity a bude mít pozitivní dopad na život v jejich obci či městě. Žáci projekt sami vymýšlí, plánují a realizují, za pomoci svého učitele, patrona projektu. Program disponuje vlastní, zcela originální propracovanou metodikou pro školy.

Kdo může být Extra třída?

Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod vedením učitele, který je učí, ale nemusí být nutně jejich třídní učitel. V letošním roce se mohou do programu Extra třída hlásit všechny školy v ČR.

Co může Extra třída získat?

Pokud žáci jako třída připraví a na portálu www.extratrida.cz publikují svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází jejich škola, mohou získat grant od Nadačního fondu Tesco na realizaci svého projektu. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna, festival, happening apod., nebo např. výstava, naučná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Škola může na realizaci takového projektu získat grant až 30 tisíc Kč.

Žáci si během přípravy projektu zvolí, jakou odměnu by si přáli za svou iniciativu. Na tuto odměnu mohou přispět individuální dárci tím, že poukáží finanční částku prostřednictvím speciální aplikace na nástěnce daného projektu. Odměnou může být školní výlet, účast na akci, vybavení školy nebo něco jiného, co souvisí se vzděláváním.

Co je možné z grantu financovat?

Přípravu a realizaci jakéhokoliv počinu, který přispěje k rozvoji života v obci/čtvrti. Podmínkou ale je, že žáci v maximální míře zajistí práce související s projektem sami, finance jsou určeny převážně na nákup materiálu a specializovaných služeb.

www.extratrida.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com