Co umím

Co umím je on-line aplikace vytvořená pro děti, jejich rodiče a učitele, určená ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dítěte. Nejdůležitějším cílem je pozitivní motivace k dalšímu seberozvoji. Hlavním prvkem je portfolio, do kterého si dítě ukládá “důkazy”o svých výkonech ze všech oblastí, tedy ze školního i z mimoškolního prostředí. Tento důkaz může mít různou podobu: fotografie, video, textový dokument, audionahrávka, ale i digitální odznak. Nástroj pracuje se sebehodnocením i plánováním. Z uložených důkazů může dítě vytvářet výběry pro různé příležitosti (např. pro prarodiče, k přijímacím zkouškám apod.). Nástroj obsahuje i diagnostický modul, který na grafu ukazuje rovnoměrnost rozvoje osobnosti v osmi sledovaných oblastech. 

www.coumim.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com