EDUin

Zabýváme se tématy spojenými se vzděláváním – prostřednictvím různých typů mediálních sdělení je zpřístupňujeme médiím a široké veřejnosti. Vyjadřujeme se k různým kauzám ve vzdělávání a komentujeme podstatné události. Usilujeme o to, aby se o vzdělávání více mluvilo a psalo a aby byly klíčové otázky vzdělávání v ČR i v zahraničí přístupné a srozumitelné i laické veřejnosti, především rodičům. Klíčová témata zprostředkováváme také politikům a osobnostem společenského života.

Vytváříme takové aktivity a projekty, které propojují odborníky na vzdělávání z různých oblastí a napomáhají sdílení důležitých myšlenek a znalostí. Podněcujeme diskusi k zásadním tématům spojeným se vzděláváním. Podporujeme rozvoj spolupráce škol s rodiči a zapojení škol do místních komunit.

www.eduin.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com