Bezpečnosti dětí a mládeže

Cílem projektu je upozornit na základní problémy bezpečnosti dětí a mládeže aby mohly být daleko lépe uplatňovány principy její prevence v běžném životě. Projekt je zaměřen na bezpečnost především v dopravě, ale i při sportu, ve školách a školkách, v rámci volného času a při dalších každodenních aktivitách. Formou osvěty chceme poukázat na tyto aspekty v regionech a oslovit subjekty, které jsou s touto problematikou přímo spojené. Bezpečnost by měla být běžnou součástí uvažování při přípravě a plánování dětských aktivit dospělými.

www.bezpecnostdeti.eu

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com