Marie Těthalová

K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty

K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty, říká logopedka Dana Kutálková, se kterou jsme si povídali o dětské mluvě.
Téma:

Hra je zrcadlem vývoje dítěte

Rozhovor s psycholožkou Alenou Vávrovou. Všichni si přejeme, aby naše děti vyrůstaly v harmonickém prostředí, které jim svědčí. O tom, jak takové optimální podmínky pro vývoj dítěte vypadají a co je může „nabourat“, i jaké výchovné přístupy se osvědčují, jsme mluvili s psycholožkou Alenou Vávrovou.
Téma:

Polední klid není pro každého

Do denního režimu mateřských škol neodmyslitelně patří polední odpočinek. Děti, které nejdou "po o" domů, se převléknou do pyžamek a hajdy na lehátko.

Agrese vůči pedagogům narůstá. A to i ve školce

Napadání učitelek, poškozování vybavení nebo krádeže, to trápí některé školky. Ve výroční zprávě České školní inspekce se dočteme, že už v mateřských školách se řeší problémy s rizikovým chováním dětí. Napadání učitelek, poškozování vybavení nebo krádeže, to trápí některé školky.
Téma:

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda.

Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou hudbou a děti posadíme k televizi nebo k počítači, jejich řečový vývoj tím trpí.
Téma:

Ve školce se dítě začíná učit žít ve skupině

Sledovat dětské vztahy, domluvy i šarvátky a přitom pečovat o svou psychiku a snažit se průběžně doplňovat síly.
Téma:

Co má umět předškolák? Není toho málo.

Už Jan Amos Komenský ve svém Informatoriu školy mateřské rodičům a vychovatelům vysvětloval, co by šestileté dítě mělo umět.

Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství

Tvrdí to zkušené učitelky PaedDr. Eva Schneiderová a PaedDr. Marie Hanzová, CSc. Mít rozvinuté komunikační schopnosti podle nich neznamená mluvit dlouho a o ničem, ale umět přesně a jasně vystihnout to podstatné.
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com