eTwinning

Co je to aktivita eTwinning?

Aktivita eTwinning je Komunitou evropských škol. Učitelé ze zemí zapojených do této aktivity se mohou zaregistrovat a pomocí eTwinningových nástrojů (na portále a pracovní ploše) vyhledávat partnery, setkávat se s ostatními ve virtuálním prostředí, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe, sdružovat se do skupin, rozšiřovat si znalosti v rámci připravených vzdělávacích akcí a zapojit se do internetových projektů.

Co je to eTwinningový projekt?

Projekt postavený na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) mohou společně uskutečnit minimálně dvě školy ze dvou různých evropských zemí. Jelikož školy komunikují a spolupracují po Internetu, organizace projektu není náročná na administrativu, organizátoři nemohou získat žádné granty a účastníci se nemusí fyzicky setkat.

www.etwinning.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com