Jiří X. Doležal

Když je mimo psycholog

V mediálních sporech o porozvodovou péči o dítě se velmi často objevuje jméno psycholožky Aleny Uváčikové, která vystupuje jako odborný poradce v celé řadě caus syndromu zavrženého otce. Vypracovali jsme MANUÁL PRO OTCE, jak se působení této nevěrohodné, a dokonce pravomocně odsouzené dámy bránit.

Jak vysvětlit sex dětem?

Ministerstvo školství si objednalo příručku pro učitele, která pro ně má být jakýmsi návodem, jak učit děti o pohlavním styku a všem, co s ním souvisí. Celá akce skončila tak nějak po česku. Po prvních protestech ministerstvo brožuru stáhlo ze svých internetových stránek, šiky odpůrců i zastánců už ovšem zaujaly patřičně nesmiřitelné postoje a šijí do sebe hlava nehlava. Je důvod se obávat, že naše děti, které vysedávají na Internetu a vědí o sexu více, než si vůbec dovedeme představit, může brožura nějak nenávratně poškodit?

Mezi námi muži

Život v rodině, se ženou, vyžaduje soustavné hledání kompromisů a řešení problémů. Kamarádů, s nimiž by mohl muž tyhle věci probrat, je přitom méně a méně.

Pevné objetí? Násilí do terapie nepatří!

Dají se autistické děti léčit metodou pevného objetí? Mezi nepoučenou veřejností se šíří módní přesvědčení, že ano. Nevěřme však bludům a nesnažme se vnutit dětem lásku násilím!

Bez otce a autority

Tento text odráží moji individuální zkušenost člověka, který vyrostl bez otce. Ale ta zkušenost je nyní zcela masová, děsivě masová; dvě z pěti dětí se dnes narodí mimo manželství a od poloviny těch v manželství rozených otec v průběhu jejich dětství odejde. Takže moje zkušenost je „pars pro toto“, tedy část za celek.

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com