Společenství proti šikaně

Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.

Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.

Pozornost je věnována celému spektru šikanování, zejména však šikanování ve školách a šikanování dětí a mládeže. Šikana ve školním a výchovném prostředí není brána izolovaně, ale v úzké provázanosti na další formy násilí.

V souladu s posláním sdružení je naše činnost zaměřená na následující oblasti:

  1. Mapování výskytu šikanování ve školách a osvěta veřejnosti o následcích tohoto negativního fenoménu a nutnosti jeho řešení.
  2. Monitorování a dokumentování porušování lidských práv v souvislosti se šikanováním.
  3. Iniciace legislativy, která brání porušování lidských práv obětí šikanování.
  4. Poskytování morální a odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a příbuzným.
  5. Realizace preventivních a léčebných programů proti šikanování u dětí a mládeže.
  6. Vzdělávání dospělých - odborníků, rodičů a dalších zájemců v oblasti prevence šikanování.
  7. Spolupráce s národními a mezinárodními institucemi v oblasti ochrany osob před šikanou.
  8. Iniciace, podpora a účast na vytváření systémové - primární, sekundární a terciární prevence šikanování dětí a mládeže.

Adresa Společenství proti šikaně:

Dr. Michal Kolář, předseda
Pedagogicko-psychologická poradna SŠt
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4
e-mail: michalkolar@volny.cz

 

www.sikana.org

 

 

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com