Jak připravit dítě na školku?

Téma:
Většina rodičů už ví, zda bylo jejich dítě přijato do školky nebo ne. Ačkoliv se září zdá být ještě daleko, je mnoho věcí, které můžete pro své dítě udělat, abyste mu nástup do školky co nejvíc zpříjemnili. V následujícím článku si o nich povíme.

Umožněte svému dítěti kontakt s vrstevníky dávno před školkou

To nejlepší, co můžete pro svého potomka udělat, je postupně ho zvykat na odloučení od rodičů. Naučit ho loučící rituál a vybudovat v něm jistotu, že odloučení není trvalé a maminka nebo tatínek se vždycky vrátí. Start svému dítěti také usnadníte pravidelným setkáváním s vrstevníky. I když vás má potomek v mateřském centru stále za zády, má zde možnost zažít některé sociální interakce, které ve školce bude zažívat běžně. Nechte své dítě, ať si některé drobné šarvátky vyřeší samo, poté s ním o tom můžete mluvit a vysvětlit mu i jiná řešení. Co nejčastěji mu dopřejte volnou zábavu, kterou nebudete organizovat a umožněte dítěti uspořádat si sociální situace po svém. Jakákoliv příležitost ke kontaktu s vrstevníky se počítá. Pokud znáte některé děti, které budou s tím vaším chodit do školky, snažte se jim zprostředkovat možnost potkávat se na hřištích a různých dětských akcích. Bude-li mít dítě ve školce kamaráda, bude se tam určitě cítit lépe. V některých školkách je možné se domluvit, aby kamarádi mohli být spolu v jedné třídě.

Trénování odloučení

Dokud se svým dítětem docházíte do mateřského centra, pořád ho ale nezvykáte na odloučení. Na první odloučení od maminky je výhodné využít prarodičů, které dítě přeci jenom zná. Pokud to nejde a dítě je na matce fixované, začněte tatínkem. Udělejte si pravidelný čas pro sebe, kdy budete postupně na delší a delší dobu odcházet. Váš odchod by měl být ritualizovaný, čímž dáte dítěti jistotu, že jde opět o tu stejnou situaci na jejímž začátku je sice odloučení, ale na konci je zase šťastný návrat maminky. Takový rituál může obsahovat cokoliv je vám blízké: pusinku, pohlazení, básničku. Měl by být vždy stejný.

Trénujte situaci odloučení dopředu, pokud to opravdu nejde a dítě hodně vyvádí, začněte pomalými krůčky.

Postupně prodlužujte dobu nepřítomnosti. Začněte několika minutami a vždy proveďte loučící rituál a řekněte to samé: „maminka se vrátí“. Odejděte na chvilku a vraťte se. Dítě už by mělo mít při nástupu do školky tohle pravidlo zažité (maminka se vždy vrátí), jinak tomu nebude věřit. Postupně prodlužujte dobu odloučení. Nikdy se nesnažte vyplížit, dítě to nepochopí a bude to brát jako zradu. Najednou se rozhlédne po třídě a vyděsí se, kam maminka zmizela.

Nechte své děti pohlídat

Někdy je vhodné využít hodinové hlídání chův, zvláště pokud nemáte možnost se s někým vystřídat. Skvělou příležitostí jak se naučit být bez maminky jsou soukromé miniškolky. Výhodou je menší počet dětí a větší počet učitelek. Vaše dítě zde tudíž může mít zpočátku individuálnější péči a na samostatnost například v oblékání si zvyká postupně.

Některé Domy dětí a mládeže přijímají na kroužky i děti ve věku 2,5 let. Jsou kombinací samostatného kratšího pobytu bez maminky při velmi zajímavé činnosti. Podobně bude probíhat i program ve školce. Děti se v kratších časových úsecích naučí pracovat u stolu a vytvářet něco zajímavého, poslouchat autoritu paní učitelky.

Dítěti říkejte o školce jenom pozitivní věci:

Nestrašte ho a nevyhrožujte mu. Mluvte o tom, co bude ve školce dělat nového a co se naučí. Vyprávějte o školce jako o místu plném hraček, kde si bude celý den hrát s ostatními dětmi. Vyprávějte si spolu a čtěte také různé knížky, které popisují život ve školce. Takovou knížkou je například Chystáme se do školky od Jiřího Šandery, která vyšla v nakladatelství Fragment a seženete ji v Levných knihách. V podstatě by se dítě mělo na školku těšit. Pokud má vaše dítě mladšího sourozence, vysvětlete mu, že ve školce bude mít možnost dělat věci, které by s vámi doma dělat nemohlo, že tam chodí větší děti za odměnu.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com