Bezpečnost dítěte (jak předcházet úrazům a otravám u dětí)

Téma:
Otravy a úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Otravy a úrazy hrozí dětem všech věkových kategorií. I když ne každý úraz či otrava musí skončit úmrtím, trvalé následky na zdraví dítěte jsou celoživotním psychickým traumatem jak pro rodiče, tak pro dítě.

Základem všech preventivních opatření je soustavný dohled a dostatek péče o dítě, které ještě neumí řadu situací zvládat samostatně. Rodiče by se měli vyvarovat všech situací, které přinášejí riziko úrazů, a měli by zajistit uložení všech nebezpečných předmětů mimo dosah hrajících si dětí. Vytvoření bezpečného prostředí pro hru dítěte je základní bezpečnostní zásada, která pomáhá dítěti správně zvládat dovednosti na úrovni jeho dosažených znalostí a bez ohrožení jeho zdraví.

Bezpečné prostředí bude samozřejmě jiné pro novorozence a jiné pro kojence, který již zvládá uchopit předmět, zdvihá se na nohy či zajímavé předměty strká do úst.

Batolecí a předškolní věk je vysoce rizikové období, protože dosažené schopnosti (chůze, běh, používání jednoduchých dopravních prostředků) dítě využívá k ukojení své zvědavosti. V tomto období zvýšené dětské zvědavosti a všetečnosti je nezbytné, aby rodiče striktně dodržovali bezpečnostní zásady zejména při vaření, ohřívání vody, přípravě jídel a krájení.

1. Jak vytvořit bezpečné domácí prostředí v kojeneckém a batolecím věku?

Resp. jaká preventivní opatření z hlediska bezpečného prostředí v domácnosti můžeme učinit?

 1. K přebalování novorozenců a kojenců zvolit vždy takové místo, odkud se dítě nemůže sesunout či přepadnout na podlahu. S výhodou lze použít dnes již dostupné přebalovací stolky, je-li v domácnosti málo místa, lze využít přebalovací podložky umístěné např. na lůžku či gauči. Stůl nebo pračku v koupelně lze použít jen tehdy, má-li podložka zvýšené okraje, ale kojence, který se již dokáže otočit na bok či dokonce na bříško, je lépe přebalovat a ošetřovat na lůžku či gauči. Vždy je třeba potřeby nutné k očištění dítěte a výměně plen dopředu připravit tak, aby bylo vše potřebné po ruce. Nikdy od dítěte neodcházet a ani se neotáčet ve snaze dosáhnout třeba na osušku. Pád z pračky či stolu může poznamenat na celý život jak dítě, tak rodiče.
 2. Vyruší-li maminku při nějaké činnosti s dítětem např. pošťák, dítě vždy nejdříve zabezpečit, buď ho vzít do náruče, uložit do postýlky či ohrádky, však návštěva chvíli počká. Nikdy dítě nenechat samotné bez dohledu! Pokud odcházíte od postýlky, vždy zkontrolujte, zda jeuzavřená. Když už jsme u těch postelí, nikdy neodkládejte dítě na rodičovskou postel (i pád z nízké postele může dítěti způsobit úraz).
 3. Všechny elektrické zásuvky opatřit bezpečnostními krytkami, a to i takové, o nichž si myslíme, že na ně dítě nedosáhne - děti jsou neobyčejně vynalézavé.
 4. Zásuvky u kuchyňské linky opatřit bezpečnostní pojistkou, aby je dítě nemohlo otevřít.
 5. Všechny čistící prostředky umístit tak, aby na ně dítě nedosáhlo. Nelze spoléhat na pevné uzávěry, batolata dokáží opakovaným kousáním uvolnit i zdánlivě bezpečný uzávěr.
 6. Barvy, ředidla, kyseliny nesmí být v domácnosti vůbec - nutno uložit do sklepa.
 7. Ubrusy na stolech je nutno uspořádat tak, aby nepřesahovaly okraje stolu, s oblibou je děti stahují a předměty umístěné na stole na sebe převrhnou včetně horkých pokrmů a nápojů.
 8. Při vaření pracovat s vědomím, že dítě zajímá vše, proto nádoby s horkým obsahem vždy stavět k zadní části linky. Troubu lze rovněž opatřit dětskou pojistkou, včetně krytu dvířek. Již lezoucí děti je lépe při vaření uložit do ohrádky, kterou lze umístit tak, aby dítě na maminku vidělo - pak se nebude cítit opuštěné.
 9. Na stolech nikdy nenechávat léky, nůžky, nože.
 10. Nábytek (stoly, stolky) by měl mít zaoblené hrany.
 11. Nikdy nenechávejte dětem, které již lezou a chodí, na hraní lžičky po jídle - děti je strkají do úst a při pádech, které jsou v tomto období časté, může i lžička s tupým koncem prorazit měkké patro.
 12. K žehlení je vhodné využít dobu, kdy dítě spí, buď během dne, nebo až večer, pokud není v domácnosti nikdo, kdo by se dítěti v té době věnoval. Elektrické šňůry a všechny spotřebiče děti velice zajímají a k úrazu nikdy není daleko.
 13. Nikdy nedávat dětem na hraní mobily, dálkové ovládače či jiné předměty na baterie. Je nutno je umístit tak, aby je dítě nevidělo. Rovněž zápalky a zapalovače umístit z dohledu dítěte.
 14. Rovněž pokojové květiny jsou pro malé děti úžasným zdrojem zábavy, zejména hlína v květináčích. I ty je nutno umístit tak, aby k nim dítě nemohlo. Pokud jste rodiče milovníci pokojových květin, pořiďte si takové, jejichž listy či květy nejsou pro děti jedovaté (tj. žádné difenbachie, na zahradě pozor na tis - jedovatá je celá rostlina).
 15. Hračky typu „bublifuků" jsou pro malé děti do 3 let nebezpečné proto, protože obsah tuby rády děti zkoumají a také ochutnávají (hrozí otrava saponáty). Tento typ radovánky mohou děti dostat na hraní až ve fázi větší rozumové vyspělosti.
 16. Pozor na aromatické svíčky, lampy, vánoční dekorace se svíčkou! Děti rády ochutnávají jejich aromatické náplně. Byly zaznamenány otravy právě po požití těchto aromatických náplní.

2. Jak předcházet rizikům v předškolním a školním věku?

 1. Je naprosto nezbytné vždy vystihnout vhodnou příležitost k poučení dítěte o používání přechodů pro chodce a respektování světelných znamení.
 2. Při sportovních aktivitách jako lyžování, bruslení včetně kolečkových bruslí, jízdě na kole, skateboardu, hrozí při pádu úraz hlavy - je nutné nosit helmu.
 3. Formou hry lze děti seznamovat s pravidly silničního provozu od útlého věku.
 4. Při cestování autem je nutno děti vždy upevnit do autosedačky, nelze ani malé kojence přepravovat v náručí.
 5. Nikdy nespouštět z dohledu koupající se či brouzdající se děti a spoléhat na nafukovací kruhy. Mohlo by se stát, že si neuvědomíte, že nafukovací kruh je již dítěti těsný a ono při hledání oblázků přepadne hlavou dolů - kruh dítě drží pod hladinou vody a neštěstí je hotovo, i když v daném místě vůbec není hloubka. Ke koupání dětí jsou navíc mnohem vhodnější nafukovací vesty či nafukovací nebo korkové rukávky.
 6. Nutno dětem opakovaně vysvětlovat, pokud jsou milovníci koupání zejména v létě, abyneskákaly po hlavě do vody v místech, kde není známa hloubka vody.
Nejčastější příčinou úrazu dítěte při hře a sportu je nepřizpůsobení poměru mezi skutečnou dovedností a fyzickou připraveností dítěte na konkrétní situaci. Každá dospělá osoba provázející dítě při jeho činnosti by měla zvážit reálné schopnosti konkrétního věkového období a vhodně přizpůsobit veškeré společné aktivity. A to tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu, které by mohlo zanechat trvalé následky na zdraví dítěte. Dítě nemá a ani nemůže mít zkušenosti a schopnost předvídat riziko konkrétní situace jako mají dospělí (lépe řečeno - měli by mít). Proto vždy nesou plnou odpovědnost rodiče či osoba, jíž bylo dítě svěřeno. S dětmi je třeba neustále mluvit formou, která je jejich věku srozumitelná, a na příkladech prokázat rizika spojená s příslušnou aktivitou.
 
autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská
garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Hodnocení: 
5
Průměr: 5 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com