Otec na mateřské

K zubaři jedině s tátou…přínos mužů ve výchově dětí

Naši předci z přelomu 19. století by zřejmě nad obrázky tatínků tlačících kočárky či stojících u přebalovacího pultu pohoršeně kroutili hlavou. Péče o dítě příslušela po staletí výhradně matce. Jinak tomu bylo snad jen za života dinosaurů, kdy se o přírůstky do rodiny starali samci. Ovšem něco do sebe to má!
Téma:

Jak se žije otcům v Čechách

Doba se mění a s ní i role mužů a žen jako rodičů. V APERIU sledujeme vítaný trend, kdy otcové začínají být aktivnější a více zapojení do péče a výchovy svých dětí. Někteří z nich odcházejí na rodičovskou dovolenou, jiní žádají o flexibilní pracovní režimy, aby mohli lépe přizpůsobit svůj čas potřebám dětí. V české legislativě je zakotveno, že otec dítěte má právo o své narozené dítě pečovat za téměř stejných podmínek jako jeho matka, a to i v případě, že současně s ním matka dítěte čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou (§ 198 odst. 1 zák. Práce). Přesto je otců na rodičovské dovolené v České republice necelé 1 %.
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com