Logopedie prakticky

Téma:
Ve druhé části série se budeme věnovat praktickému nácviku artikulace. Před čtením se prosím podívejte také na první, teoretickou část.

Pohyb je velmi důležitý. Proto se využívají také různé pohybové hry na zlepšení pohybové koordinace a jemné motoriky. Nedostatky se projevují i na rozvoji motoriky mluvidel, na artikulaci.

Motorika mluvidel

Při neobratnosti mluvidel dítě nedokáže napodobit artikulační pohyby a postavení mluvidel. Pomáhají nám artikulační cvičení. Např.:

  • pohyb jazyka z pusy ven a zpět – čertík
  • pohyb jazyka z pravého koutku úst do levého a zpět – kyvadlo starých hodin, bim-bam
  • pohyb jazyka do kruhu – olíznout si rty kolem dokola, zkoušet na obě strany
  • pohyb jazyka nahoru a dolů – zkusit si olíznout špičku nosu, bradu
  • pohyb jazyka po horním patře – špičkou za horní zuby, posunout směrem po horním patře dozadu a zpět
  • pohyb jazyka – objet si dolní zuby špičkou jazyka, zatlačit jazykem do dolních zubů
  • pohyb rtů – našpulit rty – dáváme pusu, foukáme, pískáme
  • pohyb rtů – roztáhnout rty do úsměvu, vycenit zoubky
  • uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret – brm, brm
  • kloktání (důležité pro procvičení patrohltanového uzávěru)

Rodiče se mnohdy na tato cvičení ptají, proto je uvádím. Začínáme hravou formou, nápodobou, obměňujeme, postupně klademe důraz i na přesnost. Dobře zvládnutá artikulační cvičení pomáhají při reedukaci hlásek. A při správně vedené reedukaci se obvykle během práce na jedné hlásce objevují nebo zpřesňují spontánně i další, artikulačně podobné hlásky.

Rodiče také uvádějí, že si koupili nebo obstarali logopedické knihy, a že se jim podle nich náprava nedaří. Proto je lepší poradit se v logopedické poradně nebo se obrátit na logopeda.

V logopedických knihách se setkáte s těmito výrazy:

Dyslalie ,dyslalia – patlavost: u nás vžitý termín pro souborné označení pro poruchy výslovnosti.

Reedukace, reeducatio – doslova nová výchova, resp. převýchova – u nás vžitý termín, některými odborníky nedoporučovaný.

Reedukace výslovnosti, která nás zajímá – navození fyziologické artikulace hlásky, její fixace ve slovech, větách a automatizace v mluvním projevu – „náprava“ vadné výslovnosti.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com