Jak podpořit rozvoj řeči dítěte

Téma:
Měli bychom si uvědomit jeden důležitý fakt a to, že dítě se svoji mateřskou řeč neučí tak, jako se později učí cizí jazyky.

Mateřská řeč se rozvíjí a vyvíjí v kontextu určitého prostředí jako nedílná součást celkového vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.

Co by jste jako rodiče měli podporovat a čeho se vyvarovat:

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran!
 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami!
 • Využívejte nejrůznější "lákadla" a motivační pomůcky!
 • Mluvte na dítě!
 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout!
 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí!

Rozvíjejte Vašeho dítě komplexně

Rozvoj řeči a výslovnosti je velmi těsně spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem Vašeho dítěte.

Co všechno můžete nabídnout svým předškolákům pro jejich komplexní rozvoj?

Poskytněte jim dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje:

 • Poskytněte dětem dostatek sportovního vyžití.
 • Nabídněte dětem nejrůznější tvořivé činnosti - rukodělné práce, malování, výrobu keramiky, apod...
 • Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna).
 • Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její tajemství.
 • Umožněte dětem poznat a ovládnout moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj.
 • Cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej.
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky.
 • Poskytněte dětem možnost hrát divadlo.
 • Zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá.
 • Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů.
 • Užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu.

 

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com