České děti patří mezi nejvíce ohrožené riziky na internetu

Téma:
BRUSEL Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou nebo zneužitím osobních dat.

Nejméně ohroženy jsou naopak děti v Turecku, Portugalsku a Itálii. Výzkumu organizovaného sítí EU Kids Online a koordinovaného Londýnskou školou ekonomie a politických věd se během jara a léta letošního roku účastnilo 23.420 dětí ve věku 9-16 let z 23 zemí EU a Norska a Turecka.

Šetření se zaměřilo na tato online rizika: "pornografii, šikanu, dostávání zpráv se sexuálním obsahem, kontakt s lidmi, které respondent nezná tváří v tvář, setkávání se s lidmi známými jen z internetu i v reálném prostředí, potenciálně škodlivé obsahy vytvářené uživateli a zneužití osobních dat".

V průměru se s jedním nebo více z online rizik setkalo 39 procent dotazovaných dětí. Nejčastějším potenciálním rizikem, s nímž se setkalo 29 procent dětí, byla internetová komunikace s lidmi, které nikdy předtím neviděly. Většině dětí však podle jejich slov taková internetová setkání nezpůsobila újmu.

Negativně děti nevnímaly ani obrázky nebo texty se sexuálním obsahem, které v uplynulém roce vidělo 23 procent z nich. Naopak nejvíce se dětí dotýkala internetová šikana, se kterou se jich ale setkalo nejméně - přibližně pět procent. Ze studie také vyplynulo, že věk, kdy děti začínají používat internet, klesl na méně než deset let. Již v takovém věku se děti nezřídka na internetu setkají s rizikovým obsahem, ale často prý nevědí, jak se v takovém případě chovat, nebo ani obsah za nebezpečný nepovažují.

Čím více času děti na internetu tráví, tím spíše se setkají s potenciálně nebezpečným obsahem. V porovnání se svými vrstevníky to jsou právě děti v České republice, Estonsku, Litvě a Švédsku, které jsou online nejčastěji. Nejčastěji evropské děti internet podle studie používají ke školní práci (84 procent), sledování videa (83 procent), hraní her (74 procent) a komunikaci (61 procent). Největší procento dětí se k internetu připojuje z domova (85 procent) a ze školy (63 procent).

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com