Být mužem na rodičovské je dnes již normální. Ale?

Jak se dnešní společnost staví k otcům na rodičovské dovolené? Nejnovější výzkum agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů (LOM) říká, že je to dnes již normální. Přesto jsou ženy v podpoře svých vlastních mužů opatrné.

Drtivá většina populace se také přiklání k tomu, že by zaměstnavatelé měli poskytovat otcům speciální benefity, firmy ale reagují laxně. Téma otců na rodičovské dovolené, a péči otců o děti obecně, tedy provázejí významné rozpory mezi proklamacemi a realitou.

„Podle aktuálního výzkumu agentury Mediaresearch pro LOM si více než 64 % lidí myslí, že muži na rodičovské jsou normální chlapi a 30 % říká, že jsou to dokonce „frajeři – prima chlapi“. Takže celkem přes 94 % populace vnímá muže na rodičovské neutrálně až pozitivně a pouze zbylých necelých 6 % má jiný názor,“ říká Lukáš Talpa, manažer projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů.

Přesto z předchozího šetření ve stejném statistickém vzorku vyšly závěry, že bezmála dvě třetiny žen si spíše nepřejí, aby jejich partner zůstal s dítětem alespoň nějakou dobu na rodičovské dovolené. Z uvedeného tedy vyplývá, že společnost je k nástupu mužů na rodičovskou dovolenou teoreticky otevřená. V praktickém rozhodování, které se zejména žen přímo dotýká, jsou mnohem konzervativnější.

Shodou okolností také téměř 94 % respondentů statisticky významného vzorku uvedlo, že by zaměstnavatelé měli poskytovat zaměstnancům otcům speciální zaměstnanecké benefity (určitě ano uvedlo 53,5 %, spíše ano 40 %). Paradoxní je, že takto jasný postoj se zatím nijak zásadně neodráží v chování firem, které se problematice péče mužů o děti věnují výjimečně.

Aktivní otcovství je v České republice populární a čeští muži mají enormní zájem být na rodičovské a o nástupu na ní uvažuje 90 % mužů. V realizaci jim brání finanční nevýhodnost a také rezervovaný postoj žen, které si hájí svou tradiční roli.

„LOM v rámci projektu Táta na plný úvazek pomáhá mužům tuto situaci řešit například podporou rozjezdu vlastního podnikání. Spustili jsme také specializovaný web Tatanaplnyuvazek.cz, který má otcům pomoci v nástupu na rodičovskou a se všemi s tím spojenými problémy. I proto proběhnou v Olomouci a v Kroměříži v listopadu školení pro otce, kteří chtějí začít podnikat,“ říká Lukáš Talpa. Na webu zájemci najdou užitečné informace pro otce na rodičovské i pro ty, kteří o nástupu teprve uvažují, ale i rady pro zaměstnavatele uvažující o této problematice.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com