Sebevědomé děti

Pět tipů, jak maximalizovat pozitivní vliv obrazovky a zároveň minimalizovat ten negativní

Podle průzkumů sedí školáci 25 až 30 hodin týdně před obrazovkami, pouze necelá čtvrtina z tohoto času tráví děti sledováním pořadů, které jsou určeny k jejich rozvoji. Některé studie spojují časté sledování televize a hyperaktivitu – rychle měnící se scény a speciální efekty znemožňují divákovi zpracovat viděné a důkladně pochopit obsah a získat čas na reflexi. Násilí v televizním vysílání a v počítačových hrách zvyšuje dětskou agresivitu, zkresluje vnímání reality, podporuje pasivitu a omezuje komunikaci v rodině. Nicméně televizní obrazovky i počítače patří k našemu každodennímu životu, a to děti vnímají. Jak tedy využít televizní obrazovku v náš prospěch?
Téma:

7. Závěr

V rámci tohoto programu bylo proškoleno 427 žáků prvního stupně Základní školy v Roztokách u Prahy. Jednalo se o kompletní proškolení prvního stupně. Z tohoto počtu pouze dva žáci odmítli se aktivně zúčastnit při aktivitách programu, přesto však trvali na tom, že budou alespoň pasivně přihlížet. Z těchto proškolených 427 žáků ZŠ Roztoky u Prahy byli:
Téma:

5. Teoretická část programu

Pro pochopení teoretického základu systému, na kterém je postaven tento program, je nutné se blíže seznámit s následujícími termíny:
Téma:

3. Pilotní projekt „C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí“

Projekt byl pilotně realizován na 1. stupni základní školy ve spolupráci s rodiči dětí. Cílovou skupinou byly dětí mladšího školního věku, rodiče a pedagogové. Program trval v průměru 2 hodiny a pracoval se skupinou maximálně 15 dětí tak, aby byl zaručen maximální individuální přístup ke každému dítěti. Standardní program tak sestával ze dvou hlavních témat (více viz níže, kapitola 4) a mezi nimiž měly děti přibližně 10-15 minutovou přestávku. Doba trvání jednotlivých témat byla přibližně 45 minut.
Téma:

Jak posilovat psychickou odolnost dítěte

Po nástupu do školy se dítě setkává s nároky školního systému, který po něm požaduje prokázání určitého výkonu, musí se také vyrovnat s autoritou učitelů a obhájit své místo mezi vrstevníky. Všechny tyto skutečnosti mohou podlomit, ale také posílit jeho psychickou odolnost…
Téma:

"Blbněte" se svými dětmi, budou v životě úspěšnější

Nedávno jsem se začetl do článku „The importance of rough-housing with your kids“, který vyšel na serveru The Art of Manliness. Protože mne zaujal a protože se svými dcerkami „blbnu“ podobným způsobem, dovolte mi zde shrnout jeho hlavní myšlenky.
Téma:

Děti – výchova k sebevědomí

Člověk se rodí s potenciálem stát se zdravě sebevědomým jedincem, ale určitě se nerodí sebevědomý. Spíš právě naopak – člověk je jako novorozeně a dlouho i jako dítě slabší a méně schopný než dospělí pečovatelé (pro zjednodušení budeme dále používat pojem "rodiče", ačkoli je jasné, že ne všechny děti jsou vychovávány svými rodiči). Malý člověk je, pokud jde o sebedůvěru, do velké míry závislý na tom, čím jej rodiče vybaví. Načerpat zdravou sebedůvěru přirozeným vývojem v dětství je také nejjednodušší cesta, jak si věřit a jak být sebevědomý. Bohužel, takové štěstí má jen zlomek dětí. Naprostá většina z nás překračuje práh dospělosti a samostatnosti se sebedůvěrou více či méně podraženou. Kdo své děti vybaví do života zdravým sebevědomím, udělá pro ně mnohem víc, než zmůžou všelijaké kroužky, "rozvíjející" hračky, multivitamíny a dovolené u moře dohromady.
Téma:

Sám doma: Týrání, nebo výchova k samostatnosti?

Každý rodič si občas potřebuje vyrazit za zábavou a dítko nechat doma. Je jen otázkou času, od kdy si můžete dovolit potomka opustit. Je třeba to dobře zvážit, zejména když jde o delší dobu.
Téma:

Nejčastější omyl milujících matek

Vždycky jsem si myslela, že nízké sebevědomí patří k pubertě, k hledání sebe sama a svého místa ve společnosti dospělých. Vlastní zkušenost mě naučila, že sebevědomí se mi samostatností a finanční nezávislostí nijak nevylepšilo. A až teď – možná – jsem pochopila, že chyba není ve mně, ale v nastavených pravidlech, podle kterých své sebevědomí hodnotím. Tím, že s těmito pravidly bojuji, vlastně bojuji i sama se sebou.
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com