Vývoj dítěte od narození do šesti let: Řeč

Téma:
Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.

Do jednoho měsíce: Dítě na sebe upoutává pozornost křikem. Zvuky jeho mateřštiny u něj už teď vyvolávají větší zájem než zvuky cizí řeči.

Do dvou měsíců: Vaše dítě reaguje na oslovení prvními zvuky, začíná vydávat bublavé a vrkavé zvuky.

Do tří měsíců: Stav vašeho dítěte se už dá jasně vyčíst z jeho křiku, který je stále výraznější. Nová činnost se jmenuje odezírání: když k dítěti promlouváte, studuje pečlivě postavení vašich rtů.

Do čtyř měsíců: Děťátko stále vědoměji registruje, jak se k němu promlouvá: přátelsky, netrpělivě... Žvatláním se pokouší napodobit první zvuky řeči.

Do pěti měsíců: Hlasových cvičení přibývá. Zvuky, které teď dítě vydává, stále výrazněji připomínají hlásky vaší společné mateřštiny.

Do šesti měsíců: První řečová cvičení se teď stávají melodičtějšími, objevují se rozličné výšky tónů a přízvuky. Vaše dítě rozpoznává neznámé tóny.

Do sedmi měsíců: Vaše děťátko začíná reagovat na své jméno. Při svých řečových cvičeních teď začíná zdvojovat jednotlivé zvuky. Zaslechnete první dvojslabičná „slova“ jako „dada“ nebo „baba“.

Do osmi měsíců: Čím zřetelněji mluvíte ke svému dítěti v krátkých větách, tím lépe vám rozumí. Dostává první představu o gramatických pravidlech.

Do devíti měsíců: Řečová cvičení vašeho miminka svou melodií, výškou, důrazy stále víc odpovídají mateřskému jazyku. Vytrvale trénuje řady hlásek.

Do deseti měsíců: Vaše dítě už rozumí slůvkům ano a ne, reaguje na zřetelné výzvy. Kromě toho už se můžete těšit na první hlučné „máma“ a „táta“...

Do jedenácti měsíců: Když předříkáváte jednoduchá slova, projevuje vaše dítě velkou snahu je zopakovat. Už se mu to daří?

Do dvanácti měsíců: Dítě chrlí první slůvka. Konečně!

Do osmnácti měsíců: K prvním slovům se neustále přidávají další. Slovní zásoba teď zahrnuje až dvacet slov.

Do dvou let: Slovní zásoba vašeho děťátka se teď nesmírnou rychlostí rozšiřuje. Ze slůvek, která si již osvojilo, začíná vytvářet první dvouslovné věty.

Do tří let: Vývoj řeči se dává do pohybu: vaše dítě už disponuje slovní zásobou asi tří set slov a mluví již v jednoduchých krátkých větách. Vyžaduje víc a víc mluvení: první pohádky, říkanky, písničky.

Do čtyř let: Vaše dítě už vytváří věty složené z pěti až šesti slov. Dokáže položit jednoduché otázky. Do hry se dostává čím dál víc gramatiky.

Do pěti let: Příběhy jsou tak vzrušující! Vaše dítě rádo poslouchá a vypráví své vlastní krátké pohádky.

Do šesti let: Dítě už se umí doopravdy účastnit hovoru. Jeho vyjadřovací schopnost se nesmírně rozvinula. Všechno nasvědčuje tomu, že i po řečové stránce je dítě připraveno na nástup do školy.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com