Pevné objetí

Autorkou terapie pevným objetím je PhDr. Jiřina Prekopová. Úplný a přesný název zní Terapie pevným objetím podle Prekopové (Festhaltetherapie nach Prekop). Během své dřívější psychologické práce s autismem  se J. Prekopová setkala s myšlenkou pevného objetí vypracovanou původně pro autistické děti americkou psycholožkou Marthou Welch (tzv. Holding therapy). Čerpala také z vědeckých poznatků etologa Niko Tinbergena, nositele Nobelovy ceny. A dále z práce Berta Hellingera v oblasti rodinných systémů a konstelací. Metodu pevného objetí tak rozvinula vlastní cestou. Pevné objetí se stalo prostředkem obnovy lásky v rodině.

www.prekopova-pevneobjeti.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com