Jak vychovávat předškoláka

Téma:
Je sice už mnohem rozumnější a samostatnější než batole, ale stále ještě propadá záchvatům vzteku, je agresivní a neumí se ovládat. Jak zvládnout výchovu předškoláka?

Dokud se vaše dítě chová tak, jak očekáváte a tak, jak popisují moudré knihy, je všechno v pořádku. Nicméně děti nejsou stroje a nelze je nacpat do úhledných krabiček s jednoznačným označením. Je tedy otázka, jak vůbec definovat normální chování dítěte, co spadá do normy v tom kterém věku, vývojovém stádiu a u té které osobnosti. To, co mohou jedni rodiče považovat za zcela normální a přijatelné, může být pro vás naprosto neakceptovatelné, a naopak. V předškolním období patří mezi nejčastější problémy s chováním dítěte záchvaty vzteku, nevhodné chování a tělesná i verbální agresivita.

Jak je zvládnout

American Academy of Pediatrics doporučuje pro rodiče předškoláků několik základních strategií, kterými mohou problematické chování svých ratolestí zvládnout: V první řadě byste si měli uvědomit, že chování dítěte ovlivňuje především jeho osobnost. To, že je syn vašich sousedů mírný a stačí na něj nadzvednout varovně obočí, aby začal poslouchat, neznamená, že stejně bude reagovat vaše temperamentní dítě. Mějte také na paměti, že váš předškolák se velmi pravděpodobně neprobouzí s myšlenkou na to, jak vás v průběhu dne hezky vytočí, takže jeho jednání není (většinou) způsobeno záměrnou zlomyslností. Při zvládání problematických situací netaktizujte a nepřemýšlejte nad tím, jaký následek bude z dlouhodobého hlediska mít to, když něco uděláte, nebo neuděláte. Soustřeďte se pouze na tady a teď. Snažte se vžít do pohledu dítěte a uvědomit si, co je pro něj v daný moment důležité a čeho se snaží dosáhnout. Tím, že se alespoň částečně vžijete do jeho pohledu, najdete mnohem snáze efektivní řešení.

Jedním z velmi efektivních způsobů, jak dosáhnout změny v chování dítěte, je osvědčená metoda, kdy dítě donekonečna chválíte za žádoucí chování a problematické projevy chování (vztek, agresi) pouze ignorujete. Uvědomte si totiž, že jednou z motivací nevhodného chování dítěte může být touha po získání pozornosti. I negativní pozornost je pozorností. Ačkoli je to velmi obtížné, pokuste se zachovat klid a klidný tón. Nepoužívejte proti dítěti sílu a převahu, ale vsaďte spíše na ignoraci, která dítěti vezme motivaci k dalšímu výstupu. Taková taktika bude pro vaší budoucnost mnohem prospěšnější než vypjaté emocionální výstupy. To samozřejmě neznamená, že by dítě nemělo nést za své nevhodné chování následky. Trest by měl však následovat bez zvyšování hlasu a nikdy ne ve vzteku. Ukažte svému předškolákovi, že nevhodné chování mu tolerovat nehodláte, ale nezapomeňte vyzdvihnout situace, kdy se chová správně.

Nezapomeňte určit jasná pravidla a také to, co bude následovat po jejich porušení. Buďte však konzistentní a pravidla neměňte podle své aktuální nálady. Pokud budete ke svému dítěti vysílat různá sdělení, bude pouze zmatená a nebude vědět, co má čekat. Pro všechny děti je velmi důležité, aby věděly, co si mohou dovolit a jaké následky bude mít porušení stanovených pravidel.

Neustále mějte však na paměti, že své výchovné zásady musíte přizpůsobit věku dítěte. Od tříletého dítěte nemůžete očekávat stejný stupeň porozumění a schopnost sebeovládání jako od šestiletého. Uvědomte si, že ačkoli je váš potomek už rozumný a do značné míry samostatný, stále jde o dítě, které má nárok na občasné porušování pravidel a zkoušení pevnosti hranic.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com