Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda.

Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou hudbou a děti posadíme k televizi nebo k počítači, jejich řečový vývoj tím trpí.
Téma:

Kdy zajít k odborníkovi s dítětem v předškolním věku

Snad v žádném věku nejsou mezi dětmi tak velké a viditelné rozdíly jako právě v období předškolního věku a docházky do mateřské školy. Rodiče si jistě často kladou otázku, zda je jejich dítě v pořádku a „normální“ nebo zda by nebylo vhodné zajít k odborníkovi nebo případně dítě nějak vývojově „popostrčit“. Všichni v podstatě vědí, že děti vzájemně srovnávat nemáme, ale téměř nikdo se tomu srovnávání neubrání. Cílem tohoto článku je podat rodičům určitý přehled situací, ve kterých by cesta k odborníkovi měla být samozřejmostí a zároveň popsat projevy, které, ač se nám nemusí líbit, jsou zcela normální.
Téma:

Ve školce se dítě začíná učit žít ve skupině

Sledovat dětské vztahy, domluvy i šarvátky a přitom pečovat o svou psychiku a snažit se průběžně doplňovat síly.
Téma:

Agresivita u dětí

Odkud se bere násilí, zlo a agresivita? Dnes a denně jsme svědky násilí v televizi, v rádiu, v časopisech a knihách, všude kolem sebe. Již malé děti jsou k sobě plné zvůle, vzteku, násilí a agrese. Školy se stávají pro všudypřítomnou agresi jámou lvovou a učitelé krotiteli špatných návyků svých svěřenců. Věřit, že agresivita nemá příčiny, by znamenalo myslet, že je iracionální a není neodvratná. Tak tomu však není. Leda u těch, kteří se s ní smíří a hlavně u těch, kteří ji používají. Takže je důležité pranýřovat přizpůsobení se násilí, jež se šíří zákeřně jako droga.
Téma:

Může pravidelný spánkový režim přispět k vyššímu IQ dítěte?

The Economist, 13. 7. 2013 (přeložila Lenka Šnajdrová) V dávných dobách, kdy děti byly jen vidět, nikoli slyšet, a kdy bez odmlouvání vyhověly přáním svých rodičů, všichni věděli, jak důležité je dodržovat pravidelný čas uložení ke spánku. Co na to říkají rodiče dnešních dětí? „Jestli chodí pravidelně spát? Ani náhodou!“ shodují se většinou. Nejnovější výzkum prof. Yvonne Kellyové z britské University College London však ukazuje, že naši předkové měli pravdu – alespoň v polovině případů. Zdá se, že z pravidelného ukládání ke spánku mají prospěch děvčata, nikoli však chlapci.
Téma:

Jak vychovávat předškoláka

Je sice už mnohem rozumnější a samostatnější než batole, ale stále ještě propadá záchvatům vzteku, je agresivní a neumí se ovládat. Jak zvládnout výchovu předškoláka?
Téma:

Mach a Šebestová ve skutečnosti

Kdo by neznal půvabný seriál o Machovi a Šebestové. Může se takové přátelství vyskytnout i ve skutečnosti? Odpověď nám dává vývojová psychologie.
Téma:

Jde se do školky

Pro mnohé rodiče a děti představuje nástup do školky významnou a s nadšením očekávanou událost. Jde o nesporný, doslova hmatatelný doklad vývoje dítěte směrem k větší samostatnosti. Malý školáček se musí celé dopoledne, někdy i celý den obejít úplně bez maminky. Náhražkou za ni mu je paní učitelka, která má ke vší smůle na starost ještě dalších deset nebo i dvacet "sourozenců".
Téma:

Jdeme do školky

Nevím, kde dělám chybu, ale přechod do školky je u nás vždy stresující záležitost. U staršího syna jsem slzavé údolí očekávala, ten nebyl zvyklý ani na děti, ani na odloučení ode mě. Navíc je tak trochu typ „mouchy snězte si mně“. U mladšího jsem si ale neprozřetelně myslela, jak to půjde hladce. Jednak je na děti zvyklý a jednak byl odmalinka průbojnější.
Téma:

Co má umět předškolák? Není toho málo.

Už Jan Amos Komenský ve svém Informatoriu školy mateřské rodičům a vychovatelům vysvětloval, co by šestileté dítě mělo umět.

Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství

Tvrdí to zkušené učitelky PaedDr. Eva Schneiderová a PaedDr. Marie Hanzová, CSc. Mít rozvinuté komunikační schopnosti podle nich neznamená mluvit dlouho a o ničem, ale umět přesně a jasně vystihnout to podstatné.
Téma:

Moje rodina má svůj plán

Kroužky dětí, třídní schůzka, zubař. Do toho služební cesta, výročí svatby, pracovní večeře a druhý den návštěva babičky. Jak si to zapamatovat a zkoordinovat tak, aby všechno klaplo? Chce to rodinný plán.
Téma:

Psychologie předškolního dítěte

Předškolní věk dítěte je vývojové období, které začíná po třetím roce života a končí nástupem do školy. Označuje se také jako první dětství. Dítě v předškolním období charakterizuje získávání dovedností, základní činností je hra a základním sociálním úkolem začlenit se do dětského kolektivu.
Téma:

Jak zvládnout první nápor kultury

Také vás znervózňuje, že sousedův stejně starý potomek již zůstává celou noc suchý, a přes den si dokonce "řekne", zatímco vaše robátko - k velké nelibosti především obou babiček - spokojeně využívá plenkových kalhotek?

Stránky

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com